Η εταιρεία μας

Η GPSLocate είναι παράρτημα της εταιρείας I.S.T. - Information Systems Technology η οποία δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια σε εφαρμογές ασφάλειας υπολογιστών - Network and Systems Security, αλλά και στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.

Επίσης η I.S.T. - Information Systems Technology έχει συνάψει συμφωνίες αποκλειστικής πώλησης προϊόντων μεγάλων εταιριών πληροφορικής από Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.

Παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και τον τρόπο που μπορεί η εφαρμογή τους να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, εισάγουμε προϊόντα και συστήματα εντοπισμού για ανθρώπους, αυτοκίνητα, μηχανές, σκάφη, μηχανήματα.