ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

Οι συσκευές GPS εντοπισμού, πριν αποσταλούν στον πελάτη δοκιμάζονται ώστε να βεβαιωθεί η καλή λειτουργία τους. Η δοκιμασία των συσκευών γίνεται ως προς την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, την αποστολή ρυθμίσεων από τον server , τον εντοπισμό θέσης της συσκευής και την ενεργοποίηση ζωνών ασφαλείας.

Μόνο όταν μια συσκευή περάσει όλες τις παραπάνω λειτουργίες δοκιμές με επιτυχία 100% , τότε και μόνο τότε η συσκευή αποστέλλεται στον πελάτη.

Υπαναχώρηση και Επιστροφή / Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του GPSlocate.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.) και

β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα ή πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από το GPSlocate.gr. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του.

Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 15 ημερών από την ημέρα της παράδοσης.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 15 ημερών τότε το GPSlocate.gr δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση ή επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο πώλησης.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση ή επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Τ.Δ.Α., Απ. Λιανικής κλπ).

Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το GPSlocate.gr. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: γίνεται επικοινωνία την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το GPSlocate.gr, το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί, το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. Τ.Δ.Α., Απ. Λιανικής κλπ)

Σε περίπτωση μη καλής λειτουργίας μιας συσκευής η οποία έχει γίνει αποστολή σε πελάτη, η συσκευή επιστρέφεται στην εταιρεία μας για δοκιμές. Αν όντως συντρέχουν οι λόγοι που έχουν αναφερθεί, τότε γίνεται αντικατάσταση με νέα συσκευή. Προϋπόθεση είναι η συσκευή να είναι σε καλή κατάσταση, να μην έχει βυθιστεί σε νερό και να μην είναι χτυπημένη.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο για λόγους μη καλής λειτουργίας της συσκευής και όχι για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, άσχετους με την λειτουργία της συσκευής (π.χ. κινητά τηλέφωνα με περιορισμένες δυνατότητες ή αλλαγή γνώμης πελάτη). Δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή μιας συσκευής για λόγους πέραν της καλής λειτουργίας μιας συσκευής.

Η GPSlocate.gr δεν ευθύνεται για την επάρκεια και ποιότητα σήματος των δικτύων κινητής τηλεφωνίας καθώς και για την ακρίβεια των γεωγραφικών συντεταγμένων που αποστέλλουν οι δορυφόροι.